Back to top

Како је настала Warm Showers листа?

1993 године, Terry Zmrhal и Geoff Cashman су били зачетници ове приче, 1996 године Roger Gravel је отпочео са вођењем у одржавањем листе  Warm Showers, када је схватио да нико ту листу не одржава. Randy Fay је 2005 године претворио листу у интернет презентацију која за позадину има базу података и има могућност употребе мапа, да би 2009 године од Roger-а преузео обавезу регистровања нових чланова и одржавања регистрације постојећих чланова јер се Roger повукао. Тренутно мала али одабрана и посвећена група добровољаца одржава интернет презентацију и целокупну комуникацију са члановима